2. Ettevõtlus

Targa ettevõtja tunnusteks on teadlik tegutsemine, õige mõtteviis ning seda suunavad hoiakud.

Programmi 2. osas töötame läbi allolevad teemad:

  1. Kuidas juhtida oma vara, mille eesmärk on sissetuleku suurendamine?
  2. Sobiv ettevõtlusvorm Eestis
  3. Ettevõtja kui riigi partner
  4. Kuidas edukamalt oma ideed, toodet või teenust müüa ning seeläbi suurendada tulu?

Kasu osalejale
Omandab ettevõtluse põhitõed, mida rakendades kasvavad võimalused ettevõtte tulu tõstmiseks. Täienevad teadmised maksuseaduste kasutamisest endale ja oma ettevõttele parimal viisil. Osaleja oskab leida enam võimalusi müügiks ning ettevõtte käibe kasvatamiseks.