kuidas oma rahaasju korraldada

1. Puudub õpetus oma rahaga ümberkäimiseks

Üheski koolis meile eluks esmavajalikku rahaga ümberkäimist ja raha olemuse mõistmist ei õpetata. Seetõttu talitab iga inimene oma rahaasjadega iseenese tarkusest ja talupojamõistusest lähtuvalt nii palju, kui seda kellelgi parasjagu juhtub olema. Õppimine toimub läbi isikliku kogemuse, mis on küll väga tõhus, kuid aeganõudev (tarkus tuleb tasapisi) ja võib ränkade vigade ja eksimuste korral väga kalliks maksma minna (rikutud isiklik finantsajalugu).

Miks Rahatarkuse programm?

Sest siit saad Sa teadmised, kuidas oma rahaasju korraldada.

2. Tänased nõuandjad lähtuvad omakasust

Kui me oma elukestval õpiteel läbi isiklike õnnestumiste ja ebaõnnestumiste oma rahaasjade korraldamist õpime, on meie nõuandjateks reeglina finantsvahendajad (pangad, kindlustusfirmad, laenukontorid jne), kelle nõuanded ei lähtu mitte meie kui inimese ja meie perekonna huvidest, vaid nende endi kui kasumit taotlevate äriettevõtete huvidest ja on seetõttu kallutatud meie kahjuks. Sel põhjusel anname me finantsvahendajatele tihtilugu ära rohkem raha, kui see vajalik oleks.

Samamoodi kallutatud on ka nõuanded, mida annavad riigiinstitutsioonid, sest nende huvi on inimest oma poliitikate kohaselt käituma suunata ja iseenda ülalpidamiseks ning avalike teenuste osutamiseks makse koguda. Tavainimene reeglina küll kirub poliitikuid ja ametnikke, kuid ei tea palju ta maksudena riigile oma raha ära maksab. Ja kuna inimene ei tea, palju ta makse maksab, siis ta ei oska arvatagi, et siingi annab ta ära rohkem raha, kui see vajalikuks võib osutuda.

Miks Rahatarkuse programm?

Sest siin õpid Sa vahet tegema nõuannetel, mis lähtuvad Sinu huvist või kellegi teise huvist.

3. Perekonna huvid esikohale

Me kõik tahame ju tegelikult ära anda vaid seda osa omast rahast, mida me arvame selle asja väärt olevat, mida me äraantud raha eest vastu saame. Paraku puudub enamikul meist arusaam, kus ja kui palju me liiast maksame, sest meil ei ole rahatarkust. Meil on üksnes võõraste kallutatud nõuanded, mis lähtuvad nende huvidest. Meil aga puuduvad teadmised ja oskused, mis võimaldaks meil oma rahaasjad iseenda ja oma perekonna huvidest lähtuvalt ümber korraldada.

Miks Rahatarkuse programm?

Sest siin õpid Sa oma rahaasju iseenda ja oma perekonna huvidest lähtuvalt korraldama.